شیر

شیر تازه و خوشمزه میهن به دقت از دامداری های مدرن و فوق العاده بهداشتی جمع آوری شده و با هدف حفظ ارزش تغذیه ای در معرض حداقل فرآیندهای حرارتی قرار می گیرد. کیفیت شیرهای دریافتی از طریق معیارهای کنترلی دقیق تضمین می گردد. این شیرها با حفظ طعم دلنشین و سنتی شیر تازه در شرایط کاملا بهداشتی به طور مکانیزه تهیه می شوند.